Filosofie

Die Podcast Over Stoicisme

Die Podcast Over Stoicisme

Jesse en Joost bespreken stoïcijns gedachtegoed met hun hedendaagse jongehondenblik.

filosofie gesprekken stoicisme
Stoic Coffee Break

Stoic Coffee Break

“Act on your principles, not your moods.”

A weekly meditation on how Stoic principles can help you be a better human. Een weekelijkse meditatie over hoe de stoicijnse principes je tot mooier mens kunnen maken.

engelstalig filosofie stoicisme
Echtemannentakkies

Echtemannentakkies

De podcast waar echte mannen met elkaar in gesprek gaan over echte mannenissues.

identiteit mannenissues taboebesprekend
Theory en Philosophy

Theory en Philosophy

Filosofische ideeën toegankelijk voor iedereen (Engels gesproken)

engelstalig filosofie toegankelijk